ASHTANGA YOGA

"Yoga is the journey of the self, through the self, to the self."

Bhagavad Gita 6:20

Ashtanga Yoga är ett uråldrigt Yogasystem som härstammar från en 5000 årgammal text, Yoga Korunta författad på Sanskrit av Vamana Rishi.

Ashtau betyder åtta på Sanskrit. Ashtanga betyder bokstavligen ”åtta lemmar”. I Yoga Sutras klassificerar Patanjali Ashtanga, de åtta lemmarna som den klassiska Yogan. De åtta lemmarna är riktlinjer för hur man kan leva ett meningsfullt och målmedvetet liv, ett recept för en praktik av moraliskt och etiskt beteende samt självdisciplin. Att praktisera de åtta lemmarna riktar uppmärksamhet mot hälsa och de andliga aspekterna av vår natur. De åtta lämmarna definieras;

1.Yamas 2.Niyamas 3.Āsana 4.Prāṇāyāma

5.Pratyāhāra 6.Dhāraṇā 7.Dhyāna 8.Samādhi

 

Att praktisera Ashtanga Yoga innefattar i traditionell mening praktik av samtliga åtta lemmar.

Primary series ”Chikitsa” betyder just ”den helande serien” och är den man börjar arbeta med. Ashtanga Yogans totalt sex serier består av Hatha Yoga positioner i en välberäknad given ordning, sammanlänkade genom en specifik Vinyasa teknik. Vinyasa betyder ”andningssynkroniserad rörelse” och är teknik som väcker upp ”den inre elden”, Agní. Värmen i kroppen. 

Primary Series är tillräckligt heltäckande och allsidig att praktisera under en hel livstid för att upprätthålla god hälsa. Primary series avgiftar, renar, stärker, korrigerar och justerar defekter i kroppen. Primary series helar utövaren på alla nivåer av dess existens – sinne, kropp och själ.

Primary series startar med solhälsningar Sūrya Namaskāras, därefter arbetar man framåt i serien, i kronologisk ordning så långt som är lämpligt för var och en. Primary series har en stående, en sittande, en liggande, en avslutande och en förslutande sekvens. Praktiken är individuell, var och en arbetar efter hens egna förutsättningar och specifika förmåga under guidning och assistans. Individuella anpassningar, modifikationer och/eller preparationer av krävande ställningar ges under vägledningens gång för att säkerställa skonsamma, säkra och stadiga framsteg. Varje Āsana, ställning är förberedande för nästkommande och utvecklar styrkan och balansen som krävs för att gå vidare.

”Mysore Style” är den traditionella metoden att praktisera Ashtanga Yoga. Den härstammar från den Indiska staden Mysore och Yogacharaya Shri K. Pattabhi Jois (Guruji). Metoden skiljer sig avsevärt från det moderna sättet att lära Yoga på. Klassen är inte ”led” som helhet utan snarare är all instruktion individuell och förekommer one-on-one och ”hands on” i Shalan. 

Alla startar gemensamt vid utsatt tid med Chanting – opening mantra, därefter praktiserar var och en i egen takt den kronologiska ordningen i serien. Instruktören hjälper varje elev individuellt genom att ge fysiska justeringar och verbal instruktion. Eleven som vill ha specifik hjälp stannar upp i sin praktik och signalerar till instruktören som i tur och ordning kommer runt i Shalan till var och en under hela klassen. Varje elev ”får” sin Yoga rutin enligt deras förmåga.

Nybörjare får en mycket kortare sekvens till en början att praktisera än de som har mer erfarenhet. Allteftersom eleven utvecklar mer styrka, uthållighet, flexibilitet och koncentration, delas ytterligare Āsana ut till studenten. Betydelsen av ordet ”given” i detta sammanhang kommer från hur praktiken undervisas i Indien, där en Yoga praktik är någonting som en lärare ger till en elev som en andlig praktik. Āsana ges, en efter en i sekventiell ordning.

Klassens struktur beror på att läraren kan hålla reda på var varje elev befinner sig i sin individuella praktik. Om eleverna försöker med någonting utanför serien, kan läraren inte hjälpa till på lämpligt sätt. Om en elev har problem med en viss Āsana kan läraren erbjuda en modifikation som överensstämmer med elevens lämplighet.

En efter en, betyder också att när en elev ges en ny Āsana, praktiserar denne sin sekvens endast upp till denna Āsana, och gör sedan backbends (om det är lämpligt) och därefter den avslutande sekvensen.

Alla avslutar tillsammans med nadhi shodhana prāṇāyāma & Chanting – closing mantra.

Den fjärde lemmen, 4.Prāṇāyāma, andningskontroll syftar till att reglera kroppens flöden av livsenergi/livskraft, Prāṇa.

Genom att styra andningen upprätta balans mellan kroppens och psykets funktioner.

Prāṇāyāma brukar praktiseras i direkt anslutning till när Āsana praktiken avslutas, i den förslutande sekvensen. Vanligen används nadhi shodhana prāṇāyāma, alternate nostril breathing, växelvis andning, som vitaliserar och renar energikanalerna, Nāḍīs.

Nadhi shodhana prāṇāyāma är en djup och långsam andningsteknik som kan lindra och rentav bota allergier och respiratoriska problem, den har en lugnande inverkan på sinnet och är därför förberedande inför meditation 7.Dhyāna, den sjunde lemmen.

Med fördjupad prāṇāyāma kanaliseras den inneboende kuṇḍalinī energin så att den banar väg mot den åttonde lemmen 8.Samādhi, högsta sinnestillståndet av mental koncentration som kan uppnås bundet till den mänskliga kroppen.

”Master your breath,
let the self be in bliss,
contemplate on the sublime within you.”

Sri Tirumalai Krishnamacharya

Alla kan praktisera Ashtanga Yoga!

Det sägs att där det inte finns någon ansträngning, finns det ingen vinning. Styrka, uthållighet och svett är viktiga aspekter av traditionell Ashtanga Yoga. Praktiken kräver ansträngning av utövaren, den tränger in i och cirkulerar vital energi i kroppen, vilket stärker och renar nervsystemet.

Sinnet blir klart, skärpt, precist och serent.

”Anyone can practice. Young man can practice. Old man can practice. Very old man can practice. Man who is sick, he can practice. Man who does not have strength can practice. Except lazy people; lazy people can not practice Ashtanga Yoga”

Yogacharaya Shri K. Pattabhi Jois (Guruji)

Ashtanga Yoga, praktiserad i rätt ordning, leder utövaren att gradvis upptäcka sin fulla potential på alla nivåer av mänskligt medvetande – fysiskt, psykiskt och andligt.

Vi får kontroll över sinnena och en djup medvetenhet om oss själva. Genom att upprätthålla disciplinen med regelbundenhet och hängivenhet vinns stabilitet i kropp och själ.

”Yoga itself does not have any religion, it is self transformation, for well being.”

ParamaGuru R. Sharath Jois

DSC_0301
119094595_687191408555201_4730302985021982314_n-2

Yoga Korunta förmedlades till en Indisk Yoga lärare, ayurvedisk healer och lärd som ofta refereras till som ”The grandfather of modern Yoga” Sri Tirumalai Krishnamacharya i början av 1900-talet av hans Guru Rama Mohan Brahmachari, vidareförd till Yogacharaya Shri K. Pattabhi Jois (Guruji).

Ashtanga Yoga spred sig långsamt över världen tack vare Guruji och efter sju decennier av att kontinuerligt ha undervisat blev Guruji 2007 allvarligt sjuk. I slutet av kommande år överlämnade han sitt (Shri K. Pattabhi Jois) Ashtanga Yoga Institute i Mysore Indien till kapabla händer, sin dotter Guru Saraswathi Jois och barnbarn ParamaGuru R. Sharath Jois. Yogacharaya Shri K. Pattabhi Jois dog i sitt hem i Mysore den 18 maj 2009, 93 år gammal.

Guru Saraswathi Jois praktiserade under ledning av sin far Shri K. Pattabhi Jois från 10-22 års ålder. Hon var den första flickan som någonsin tilläts inträda Sanskrit College i Mysore. Hon har undervisat sedan 1975. 1986 skapade hon en liten Yogarevolution i Mysore genom att vara den första kvinnan som undervisade män och kvinnor tillsammans.

R. Sharath Jois är ParamaGuru, den nuvarande förvaltaren av släktlinjen i traditionen av hans morfar Shri K. Pattabhi Jois. Parampara är metoden inom Indisk kulturtradition för andlig relation och mentorskap där läror överförs från Guru, lärare till lärjunge. Sharath Jois driver Sharath Yoga Centre i Mysore, Indien där han tar emot tusentals studenter varje år. Han reser också världen över och håller workshops i Ashtanga Yoga. ParamaGuru R. Sharath Jois är Pattabhi Jois enda elev som har bemästrat och slutfört alla sex serierna inom Ashtanga Yoga.

Sri Tirumalai Krishnamacharya

LINEAGE

“I was disappointed to find that so many novice students have taken Ashtanga Yoga and have turned it into a circus for their own fame and profit. The title ”Power Yoga” itself degrades the depth, purpose and method of the Yoga system that I received from my Guru, Sri T Krishnamacharya.
Power is the property of God. It is not something to be collected for one’s ego. Partial Yoga methods out of line with their internal purpose can build up the ”six enemies” (desire, anger, greed, illusion, infatuation and envy) around the heart. The full Ashtanga system practiced with devotion leads to freedom within one’s heart. The Yoga Sutra II.28 confirms this ”Yogaanganusthanat asuddiksaye jnanadiptih avivekakhyateh”, which means ”practicing all the aspects of Yoga destroys the impurities so that the light of knowledge and discrimination shines”. It is unfortunate that students who have not yet matured in their own practice have changed the method and have cut out the essence of an ancient lineage to accommodate their own limitations. The Ashtanga Yoga system should never be confused with ”Power Yoga” or any whimsical creation which goes against the tradition of the many types of Yoga shastras (scriptures). It would be a shame to lose the precious jewel of liberation in the mud of ignorant body building.”

Yogacharaya Shri K. Pattabhi Jois (Guruji),
in a letter to Yoga Journal, Nov. 1995.