BOKA FÖRETAGSYOGA

FÖRETAGSYOGA

Ange för- och efternamn, mobilnummer, Email, företagsnamn, adress, antal deltagare samt önskad dag & tid.

Vänligen ange kortfattat i bokningen eventuella uppmärksammade behov och önskemål samt önskad dag & tid! Invänta bekräftelsemail.

Vänligen läs igenom följande innan bokning genomförs.

Endast Yogamattor behövs. Antingen använder var och en sin egen privata Yogamatta eller så köper företaget in Yogamattor.

Att få friskvårdbidrag från arbetsgivaren är en förmån som ska ge arbetstagaren möjlighet till god hälsa. Det som gäller för friskvårdsbidraget bestäms av arbetsgivaren som i sin tur utgår från skatteverkets regler för friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidrag är den näst mest viktiga löneförmånen efter flexibel arbetstid. Var tredje utnyttjar inte möjligheten till friskvårdsbidraget, och det är framförallt män.

Arbetsgivaren kan via friskvårdsbidraget erbjuda aktiviteter skattefritt så länge aktiviteterna är av mindre värde, och arbetstagaren kan dra nytta av friskvårdsbidraget genom meditation, mindfulness, och mental träning som stresshantering samt Yoga, som blivit en av de trendigaste aktiviteterna på senare år.

Friskvårdsbidraget är tänkt som en win-win. Arbetstagaren sparar pengar på minskade utgifter för hälsovårdskostnader och håller sig friskare, och arbetsgivaren får lägre kostnader för sjukfrånvaro.

Deltidsarbetande kan också få friskvårdsbidrag, proportionerligt till arbetstiden. Kom ihåg att ansökan om friskvårdsbidrag plus kvitton måste tillhandahållas arbetsgivaren före 31 december (ibland ännu tidigare), för att hamna på rätt sida nyåret. Om inte, riskerar hela friskvårdsbidraget för året att frysa inne.

Faktureras månadsvis, den siste i varje månad, faktura ställd på 20 dagar.